Com a professionals especialitzats, oferim la possibilitat de supervisar casos que necessitin orientació o consell per millorar el tractament o l’adaptació del nen/a al seu context. Les supervisions poden ser puntuals o establir una periodicitat concreta, sempre en funció de les necessitats del professional que ho requereixi.